สิทธิพิเศษสำหรับพันธมิตร ระดับ Gold คือ พันธมิตรสำนักงานบัญชีระดับสูงสุดที่มีลูกค้า
ใช้ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ตั้งเเต่ 50 รายขึ้นไป โดยหลังจากตกลงเข้าร่วมโครงการ PEAK Family Partner
สำนักงานบัญชีพันธมิตรจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากระดับ Silver

สิทธิพิเศษสำหรับพันธมิตร ระดับ Gold คือ พันธมิตรสำนักงานบัญชีระดับสูงสุดที่มีลูกค้าใช้ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ตั้งเเต่ 50 รายขึ้นไป โดยหลังจากตกลงเข้าร่วมโครงการ PEAK Family Partner สำนักงานบัญชีพันธมิตรจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากระดับ Silver

สำนักงานบัญชีที่เป็น Partner กับเรา

หมายเหตุ: เป็นการจัดลำดับตามการใช้งาน PEAK เท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันคุณภาพและบริการ หากเกิดปัญหาการใช้บริการบัญชี ผู้ใช้งานสามารถติดต่อกับทางสำนักงานบัญชีได้โดยตรง

บริษัท บิลด์มีอัพ คอนซัลแทนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท ซี เอส การบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท ดัลลัชวรรณ คอนซัลแทนซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท พิทักษ์การบัญชี จำกัด

ขอนแก่น

บริษัท วีเอส แอคเคานท์ติ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร