สิทธิพิเศษสำหรับพันธมิตร ระดับ Gold คือ พันธมิตรสำนักงานบัญชีระดับสูงสุดที่มีลูกค้า
ใช้ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ตั้งเเต่ 50 รายขึ้นไป โดยหลังจากตกลงเข้าร่วมโครงการ PEAK Family Partner
สำนักงานบัญชีพันธมิตรจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากระดับ Silver

สิทธิพิเศษสำหรับพันธมิตร ระดับ Gold คือ พันธมิตรสำนักงานบัญชีระดับสูงสุดที่มีลูกค้าใช้ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ตั้งเเต่ 50 รายขึ้นไป โดยหลังจากตกลงเข้าร่วมโครงการ PEAK Family Partner สำนักงานบัญชีพันธมิตรจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากระดับ Silver

สำนักงานบัญชีที่เป็น Partner กับเรา

บริษัท บิลด์มีอัพ คอนซัลแทนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท แอ็ค อาร์ท เซอร์วิส จำกัด

นนทบุรี

บริษัท ดัลลัชวรรณ คอนซัลแทนซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท พิทักษ์การบัญชี จำกัด

ขอนแก่น