เพิ่มความเชี่ยวชาญ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์เชิงลึก

โอกาสของสำนักงานบัญชีในการพัฒนาทักษะและศักยภาพรอบด้าน

PEAK SPECIALIST คืออะไร

โครงการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้าให้กับสำนักงานบัญชีพันธมิตร / พันธมิตรนักบัญชีอิสระ (PEAK Family Partner) ผ่านการรับรองความเชี่ยวชาญในการใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์

สิทธิประโยชน์ PEAK SPECIALIST

 • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็น PEAK SPECIALIST
 • ได้รับการประชาสัมพันธ์สำนักงานบัญชีในกลุ่มผู้ใช้งาน PEAK โดยทั่วถึง (Round-Robin Matching)
 • ได้รับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ PEAK SPECIALIST
 • ได้รับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์ PEAK
 • ได้รับสิทธิในการร่วมเป็นวิทยากรของบริษัท
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ได้รับของสัมมนาคุณจากบริษัท

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 • เป็นสำนักงานบัญชีพันธมิตร / พันธมิตรนักบัญชีอิสระ
 • ใช้ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ในการทำบัญชี
 • มีลูกค้าสำนักงานบัญชีที่ใช้งาน PEAK อย่างน้อย 1 ราย
 • เป็นผู้สอบผ่านหลักสูตร PEAK SPECIALIST
 • เป็นผู้สอบผ่านความถนัดทางธุรกิจอย่างน้อย 1 ด้าน (ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ ธุรกิจ e-Commerce)
 • กรอกข้อมูลในใบสมัครโครงการถูกต้องและครบถ้วน

ลงทะเบียนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ประกาศนียบัตร PEAK SPECIALIST

ผ่านการสอบวัดระดับการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ในเชิงลึก

รับรองทักษะการใช้ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์

รับรองจากบริษัทผ่านการทดสอบความเชี่ยวชาญ

เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสำนักงานบัญชี

ประกาศนียบัตร PEAK SPECIALIST