ลงบัญชี ไม่ต้องคีย์ซ้ำ
ลดข้อผิดพลาดและการทำงานซ้ำซ้อน

เมื่อมีการออกเอกสารทางธุรกิจ ระบบจะบันทึกบัญชี (Debit/Credit) อัตโนมัติและออกงบการเงินให้ทันที ลดการทำงานซ้ำซ้อน

ลดเวลาในการดึงข้อมูลมาจัดทำงบการเงินด้วยตนเอง อีกทั้งสามารถเปรียบเทียบรายงานได้ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน เพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นและสามารถสร้าง Xbrl File สำหรับ DBD e-filing ได้

ทำงานผ่านระบบออนไลน์ 100% อัปเดตข้อมูลให้ผู้บริหารแบบเรียลไทม์

สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา รองรับการทำงานแบบ Work From Home (WFH) พร้อมฟังก์ชันสรุปรายงานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนอัตโนมัติ

ดึงข้อมูลคู่ค้าจากเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากรอัตโนมัติ

ลดขั้นตอนในการกรอกชื่อ-ที่อยู่ของลูกค้า/ผู้ขาย ด้วยระบบบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) 13 หลัก

เพิ่มรายชื่อด้วยการค้นหาจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เพิ่มรายชื่อด้วยการค้นหาจากชื่อกิจการ

เพิ่มรายชื่อด้วยการ Import ไฟล์ Excel

แนบภาพไฟล์เอกสารออนไลน์
ลดการส่งเอกสารฉบับจริง

เพิ่มความสะดวกในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลบัญชี การตรวจสอบย้อนหลัง และลดขั้นตอนในการส่งออกเอกสารฉบับจริง