รู้รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน
ตามโครงการ

ดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลจากรายงานยอดขาย ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน ที่ออกแบบมาให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเเละรวดเร็ว

กําไรขาดทุนตามโครงการ แผนก ฯลฯ

แดชบอร์ด รายงาน

ใส่แท็ก (tag) ในเอกสาร

ดูรายงานจากมือถือ

ออกแบบเอกสารทางการเงินได้เอง รองรับระบบ e-Tax Invoice

ออกแบบเอกสารทางการเงินตามอัตลักษณ์ บ่งบอกความเป็นธุรกิจของคุณ สวยงามและเป็นมืออาชีพ พร้อมระบบรองรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ทุกรูปแบบ

กำหนดรูปแบบของเอกสารทางการเงินได้ตามต้องการ

รองรับ e-Tax Invoice ทุกรูปแบบ

ระบบป้องกันการเข้าถึงเอกสาร

รองรับการทำรายการ Recurring

ข้อมูลบัญชีที่เป็นระบบพร้อมเติบโต เข้าถึงแหล่งเงินทุน

สร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างแข็งแรง ด้วยระบบบัญชีที่ดีบริหารบัญชี ภาษี และการเงินอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ธุรกิจคุณเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
ทั้งจากนักลงทุน หรือสถาบันการเงินให้คุณมีทุนพร้อมสำหรับการเติบโต

งบการเงินตามมาตรฐาน

งบกระแสเงินสด

สิทธิสินเชื่อพิเศษจากสถาบันการเงินพันธมิตร*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดอาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาต่างๆ