กระทบยอดรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

ระบบกระทบยอดอัตโนมัติ เพียง Import รายการเคลื่อนไหวเงินเข้า-เงินออกที่ได้รับจากธนาคาร จับคู่รายการที่มียอดเงินและวันเวลาเดียวกันได้ภายในไม่กี่วินาที

เชื่อมต่อระบบ e-Commerce ด้วย API บันทึกบัญชีอัตโนมัติ

ระบบรองรับการเชื่อมต่อ API เข้ากับโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อรับข้อมูลและสร้างเอกสาร พร้อมบันทึกบัญชีได้อัตโนมัติทันทีเมื่อได้รับข้อมูลจากโปรแกรมต้นทาง

ใบเสนอราคา

ใบเสร็จรับเงิน

อัปเดตสต็อกสินค้า

ใบแจ้งหนี้

ใบกำกับภาษี

เรียกเก็บเงินผ่าน QR Code

รับชำระเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยระบบแสดงภาพ QR Code บนใบแจ้งหนี้

ระบบจัดการคลังสินค้าแบบ Real-Time

ระบบบันทึกรับเข้าคลังสินค้า เมื่อมีการบันทึกการซื้อและระบบตัดสินค้าจากคลังทันทีแบบเข้าก่อน ออกก่อน (FIFO) เมื่อมีการบันทึกการขาย พร้อมระบบบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง (Perpetual) เพื่อตรวจสอบตันทุนสินค้าได้แบบ Real-Time