รายเดือน 3 เดือน 12 เดือน

FREE

สำหรับผู้เริ่มต้นกิจการ

1 ผู้ใช้งาน

ดูแลการใช้งาน 30 วันแรก

ฟังก์ชันสร้างเอกสารพื้นฐาน บันทึกบัญชีอัตโนมัติ

จำนวนคู่ค้าในระบบสูงสุด 20 ราย

จำนวนสินค้า/บริการสูงสุด 5 รายการ

ช่องทางการเงินเฉพาะเงินสดเท่านั้น

สร้างเอกสารได้ไม่จำกัดจำนวน (มีลายน้ำของ PEAK)

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

สร้างรายการย้อนหลังได้ 2 เดือน

ระบบออกไฟล์ยื่นงบ DBD e-Filling

ประวัติการซื้อขาย ข้อมูลย้อนหลังลูกค้า/คู่ค้า

BASIC

ธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน ซื้อขายเงินสด

฿500

/ เดือน

฿1,500

/ 3 เดือน

฿5,000

/ 12 เดือน

5 ผู้ใช้งาน

ดูแลการใช้งานตลอดการใช้งาน

ฟังก์ชันทั้งหมดของ FREE

จำนวนคู่ค้าในระบบสูงสุดไม่จำกัด

จำนวนสินค้า/บริการไม่จำกัด

จำนวนช่องทางการเงินไม่จำกัด

สร้างเอกสารได้ไม่จำกัดจำนวน (ไม่มีลายน้ำ)

ส่ง e-Tax Invoice by Email

สร้างรายการย้อนหลังได้ 5 ปี

ระบบเช็ครับ เช็คจ่าย

ระบบแนบไฟล์ในเอกสารและข้อมูลสินค้า

ระบบคลังเอกสารแนบไฟล์ และ OCR ช่วยกรอกข้อมูลรายการค้า

รายงานอายุลูกหนี้เจ้าหนี้

ระบบสินทรัพย์ PEAK Asset

PRO

ธุรกิจที่เริ่มโต ทำบัญชีเป็นระบบ

฿900

/ เดือน

฿2,500

/ 3 เดือน

฿9,000

/ 12 เดือน

10 ผู้ใช้งาน

ดูแลการใช้งานตลอดการใช้งาน

ฟังก์ชันทั้งหมดของ BASIC

จำนวนคู่ค้าในระบบสูงสุดไม่จำกัด

จำนวนสินค้า/บริการไม่จำกัด

จำนวนช่องทางการเงินไม่จำกัด

สร้างเอกสารใบวางบิล ใบรวมจ่าย

ระบบแบ่งชำระ

ระบบกระทบยอดธนาคาร

PRO Plus

ธุรกิจที่ใช้งานบัญชีครบวงจร

฿1,200

/ เดือน

฿3,500

/ 3 เดือน

฿12,000

/ 12 เดือน

10 ผู้ใช้งาน

ดูแลการใช้งานตลอดการใช้งาน

ฟังก์ชันทั้งหมดของ PRO

จำนวนคู่ค้าในระบบสูงสุดไม่จำกัด

จำนวนสินค้า/บริการไม่จำกัด

จำนวนช่องทางการเงินไม่จำกัด

สร้างเอกสารด้วยการนำเข้าไฟล์ Excel

สร้างใบเสร็จรับเงินจากไฟล์ Lazada/Shopee

ส่ง e-Tax invoice & e-Receipt

ระบบตั้งเวลาออกเอกสารล่วงหน้า พร้อมส่งอีเมลอัตโนมัติ

ระบบวงเงินขายเชื่อของลูกค้าแต่ละราย

สร้างแบบภาษี ภ.พ.30 ภ.ง.ด.1, 2, 3, 53

ระบบจัดการภาษี PEAK Tax

ระบบเงินเดือน PEAK Payroll

ระบบวิเคราะห์ตัวเลขทางธุรกิจ PEAK Board

เชื่อมต่อ API กับ โปรแกรม Partner

ระบบใหม่

จ่ายเงินเดือนพร้อมลงบัญชีอัตโนมัติ

ทำไฟล์จ่ายเงินเดือนธนาคาร

ออนไลน์ (SCB, KBANK, BBL)

สลิปเงินเดือนพนักงาน

แบบยื่นประกันสังคมออนไลน์

Enterprise

บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทมหาชน

ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

ทีมดูแลลูกค้า Enterprise

แยกเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว

สิทธิผู้ใช้งานแบบกำหนดเองได้

ฟังก์ชันการใช้งานเฉพาะธุรกิจ

ติดต่อเรา

เปรียบเทียบแพ็กเกจโปรแกรมบัญชี

รายการ

FREE

สำหรับผู้เริ่มต้นกิจการ

BASIC

ธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน ซื้อขายเงินสด

PRO

ธุรกิจที่เริ่มโต ทำบัญชีเป็นระบบ

PRO Plus

ธุรกิจที่ใช้งานบัญชีครบวงจร

รายการ

FREE

สำหรับผู้เริ่มต้นกิจการ

BASIC

ธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน ซื้อขายเงินสด

PRO

ธุรกิจที่เริ่มโต ทำบัญชีเป็นระบบ

PRO Plus

ธุรกิจที่ใช้งานบัญชีครบวงจร

รายการ

FREE

BASIC

PRO

PRO+

ฟีเจอร์พื้นฐาน

จำนวนผู้ใช้งานสูงสุด151010
จำนวนรายการเอกสารสูงสุดต่อเดือนไม่จำกัด (มีลายน้ำ)ไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด
สร้างรายการวันที่ย้อนหลังสูงสุด2 เดือนไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด
ระบบยืนยันความเป็นเจ้าของกิจการ

ทีมดูแลลูกค้า

สัมมนาอบรมการใช้งานฟรี
บริการถาม – ตอบ ทางอีเมล/โทร/หรือ Live Chat30 วันแรก

ระบบเอกสาร – ด้านรายรับ

ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้
ใบวางบิล
แนบไฟล์ในเอกสาร
แก้ไขรูปแบบเอกสารออนไลน์ได้
e-Tax Invoice by Email
e-Tax Invoice & e-Receipt
นำเข้าเอกสาร ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ด้วย Excel
ระบบสร้างเอกสารหลายเอกสารในครั้งเดียว
สร้างใบเสร็จรับเงินจากไฟล์ Lazada/Shopee
ระบบตั้งออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน พร้อมส่งอีเมลอัตโนมัติ
บริการจัดทำเอกสารตามฟอร์มกิจการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ระบบเอกสาร – ด้านรายจ่าย

ใบสั่งซื้อ / บันทึกค่าใช้จ่าย / ซื้อสินค้า
รับใบลดหนี้/รับใบเพิ่มหนี้
ใบรวมจ่าย
แนบไฟล์ในเอกสาร
ระบบ AI แนะนำการลงภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ระบบ AI แนะนำการลงบันทึกบัญชี
นำเข้าบันทึกค่าใช้จ่ายด้วย Excel
ระบบสร้างเอกสารหลายเอกสารในครั้งเดียว
ระบบตั้งบันทึกค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ
ระบบคลังเอกสารเก็บรูปเอกสารออนไลน์

ระบบผู้ติดต่อ ลูกหนี้ เจ้าหนี้

ระบบค้นหาชื่อที่อยู่ด้วยเลข 13 หลัก
Dashboard แสดงข้อมูลคู่ค้า
ประวัติการซื้อขายของคู่ค้า
รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้
ตั้งวงเงินขายเชื่อลูกหนี้
จำนวนผู้ติดต่อสูงสุด20ไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด

ระบบสินค้า

Dashboard แสดงข้อมูลสินค้า
รายการเคลื่อนไหวสินค้าย้อนหลัง
ผูกบัญชีเพื่อใช้คุมสินค้า ปรับยอด โอนย้ายสินค้า
ระบบบริหารต้นทุนสินค้า แบ่งตามล็อต
จำนวนสินค้าสูงสุด5ไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด

ระบบการเงิน

ปฏิทินแสดงกระแสเงินสดกิจการ
Dashboard แสดงข้อมูลการเงิน
รายการเคลื่อนไหวการเงินย้อนหลัง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
เช็ค
ระบบแบ่งชำระ
ระบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
จำนวนช่องทางการเงินสูงสุดเงินสดเท่านั้นไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด

ระบบบัญชี

สร้างสมุดรายวัน
บัญชีแยกประเภท
งบทดลอง/กระดาษทำการ
งบกำไรขาดทุน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ออกไฟล์ DBD e-Filing

ระบบ API

เชื่อม API กับ Partner เพื่อลงบัญชีอัตโนมัติอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เชื่อมต่อ API กับระบบธุรกิจของตนเองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ระบบสินทรัพย์ถาวร PEAK Asset

ผูกบัญชีเพื่อใช้คุมการบันทึกสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา
คำนวณค่าเสื่อมราคาและลงบัญชีอัตโนมัติ
จำนวนสินทรัพย์ถาวรสูงสุด10,000 รายการ10,000 รายการ10,000 รายการ

ระบบทำภาษี PEAK Tax

ดึงข้อมูลเอกสารจาก PEAK
ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
รายงานภาษีซื้อ-ขาย
แบบ ภ.พ.30
สร้างแบบ ภ.ง.ด.1,2,3,53
ไฟล์ยื่นภาษี ภ.ง.ด.1,2,3,53

ระบบเงินเดือน PEAK Payroll

จ่ายเงินเดือนพร้อมลงบัญชีอัตโนมัติ
ผูกบัญชีแบ่งตามแผนก ตำแหน่ง และบุคคล
สร้างรายการเงินเพิ่ม/เงินหัก
นำเข้าข้อมูลพนักงานด้วยไฟล์ Excel
สลิปเงินเดือนพนักงาน
ทำจ่ายเงินเดือนแบบร่างเพื่อส่งผู้บริหารอนุมัติ
ไฟล์จ่ายเงินเดือนธนาคารออนไลน์ (SCB, KBANK, BAY)
แบบยื่นประกันสังคมออนไลน์
แดชบอร์ดแสดงข้อมูลการจ่ายเงินเดือน

ระบบออกรายงานกลุ่มจัดประเภทรายได้ค่าใช้จ่าย PEAK Board

รายงานกำไรขาดทุน แบ่งตามโครงการ/แผนก/สาขา หรือกลุ่มจัดประเภท
ระบบปรับแต่งรายงานกำไรขาดทุนเฉพาะธุรกิจ
รายงานสำหรับผู้บริหาร

LINE @PEAK Connect

ส่งไฟล์ภาพผ่าน LINE เข้า PEAK
ดูรายงานสรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย
ดูรายงานยอดเงินคงเหลือ
ระบบบันทึกเอกสาร

หมายเหตุ
*แพ็กเกจฟรีจะไม่สามารถ Export • รายงานได้ราคานี้ยังไม่รวม VAT • 1 กิจการต่อ 1 แพ็กเกจ

รายการ

FREE

สำหรับผู้เริ่มต้นกิจการ

BASIC

ธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน ซื้อขายเงินสด

PRO

ธุรกิจที่ใช้งานบัญชีครบวงจร

PRO Plus

ธุรกิจที่เริ่มโต ทำบัญชีเป็นระบบ