สิทธิพิเศษสำหรับพันธมิตร ระดับ Bronze คือ พันธมิตรสำนักงานบัญชีระดับกลางที่มีลูกค้า
ใช้ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ตั้งเเต่ 10 รายขึ้นไป โดยหลังจากตกลงเข้าร่วมโครงการ PEAK Family Partner
สำนักงานบัญชีพันธมิตรจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากระดับ Standard

สิทธิพิเศษสำหรับพันธมิตร ระดับ Bronze คือ พันธมิตรสำนักงานบัญชีระดับกลางที่มีลูกค้าใช้ PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ตั้งเเต่ 10 รายขึ้นไป โดยหลังจากตกลงเข้าร่วมโครงการ PEAK Family Partner สำนักงานบัญชีพันธมิตรจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากระดับ Standard

สำนักงานบัญชีที่เป็น Partner กับเรา

หมายเหตุ: เป็นการจัดลำดับตามการใช้งาน PEAK เท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันคุณภาพและบริการ หากเกิดปัญหาการใช้บริการบัญชี ผู้ใช้งานสามารถติดต่อกับทางสำนักงานบัญชีได้โดยตรง

บริษัท แอคไคลม์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท เฮ้าส์แอนด์เพียร์ส บิสซิเนส เซอร์วิสเซส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท แทคซ์เคาต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท คอมพาเนียน แอคเคาท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท คริมสัน จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท เติมเต็ม ออดิท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท เวิลด์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แท็กซ์ จำกัด

กาญจนบุรี

บริษัท แอ็ค คอนเซ็ปท์ จำกัด

เชียงราย

บริษัท เทพธรรมการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

นนทบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสราการบัญชี

น่าน

บริษัท เอส เอส ที เอ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท วี.อาร์.สหบัญชีกรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร

บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เชียงใหม่

บริษัท อิมเพรส แอคเคานท์ติ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร

นันทรัตน์ การบัญชี

สมุทรปราการ