การเชื่อมต่อกับ Zort

PEAK ให้ความสำคัญกับการทำข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เราจึงพัฒนาการเชื่อมต่อร่วมกับ ZORT ผู้ให้บริการระบบบริหารและจัดการออเดอร์และสต็อกสินค้าแบบครบวงจร รองรับทั้งระบบ e-Commerce, Social Media และหน้าร้าน PEAK จะเข้ามาช่วยให้การบันทึกรายการบัญชี และการตรวจสอบข้อมูลเป็นอัตโนมัติ
เพื่อเพิ่มเวลาให้คุณได้โฟกัสกับการทำงานมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูล

– ข้อมูลรายรับจากการขาย ข้อมูลรายการขายตามใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี จาก ZORT (เฉพาะตามช่องทางการชำระเงิน ที่เลือกไว้) จะถูกส่งมาในโปรแกรม PEAK พร้อมบันทึกบัญชีรายได้อัตโนมัติ

– ข้อมูลรายจ่ายจากการซื้อ ข้อมูลรายการซื้อตามใบสั่งซื้อ จาก ZORT (เฉพาะตามช่องทางการชำระเงินที่เลือกไว้) จะถูกส่งมาในโปรแกรม PEAK พร้อมบันทึกบัญชีรายจ่ายอัตโนมัติ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกระยะเวลาในการอัปเดตข้อมูลระหว่างโปรแกรม PEAK และ ZORT ได้ ดังนี้

อัปเดตข้อมูลเอกสารรายวัน

ข้อมูลจาก ZORT จะถูกส่งมาอัพเดทใน
PEAK ในช่วงสิ้นวัน

อัปเดตข้อมูลเอกสารรายเดือน

ข้อมูลจาก ZORT จะถูกส่งมาอัพเดทใน
PEAK ในช่วงสิ้นเดือน