การเชื่อมต่อกับ Venio

ระบบ CRM บริหารงานขายสำหรับธุรกิจ B2B ที่จะช่วยตั้งแต่การจัดการ lead การวางแผนพบลูกค้าไปจนถึงจัดการดีลต่างๆ พร้อมเปิดใบเสนอราคาและ sales order ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ ผู้บริหารก็มองเห็นภาพรวมของทีมขายและลูกค้าได้ผ่านทาง Dashboard และรายงานที่ถูกออกแบบมาอย่างดี พัฒนาบนแนวคิด Customer Centric

รูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูล

เข้าที่เมนู Sales order ใน Venio เมื่อทำการสร้างใบสั่งขายเสร็จแล้ว หากใบสั่งขายนั้นสถานะเป็นเสร็จสิ้น ระบบจะทำการส่งข้อมูลมาสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice) บน PEAK พร้อมผู้ติดต่อ และสินค้าที่อยู่ในใบสั่งขายนั้น

สร้างใบสั่งขายบน Venio และนำมาออกใบแจ้งหนี้บน PEAK พร้อมบันทึกบัญชีอัตโนมัติ

สร้างข้อมูล Customer ในระบบ Venio แล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลมาสร้างในเมนูผู้ติดต่อบน PEAK

ลดขั้นตอนการทำงานระหว่างทีมบัญชี และทีมขาย ส่งข้อมูลแบบ Real Time ระหว่างโปรแกรม PEAK และ Venio

เชื่อมต่อง่าย สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมต่อระหว่าง PEAK กับ Venio ไม่กี่ขั้นตอน ผ่านเมนูตั้งค่าเชื่อมต่อแอปภายนอก