การเชื่อมต่อกับ page365

PEAK ให้ความสำคัญกับการทำข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เราจึงพัฒนาการเชื่อมต่อร่วมกับ Page365 ผู้ให้บริการระบบ e-Commerce ให้คุณจัดการออเดอร์จากช่องทาง Social Media ต่างๆ ได้อย่างสะดวก พร้อมเชื่อมต่อระบบขนส่ง PEAK จะเข้ามาช่วยให้การบันทึกรายการบัญชี และการตรวจสอบข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มเวลาให้คุณได้โฟกัสกับการทำงานมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูล

ข้อมูลบิลขายที่มีสถานะเป็น “ส่งแล้ว” จากหน้าของ Page365 จะถูกส่งมาในโปรแกรม PEAK เพื่อสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีขาย รวมถึงระบบจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติด้วยและหากในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการกดยกเลิกบิลใน Page365 ที่ระบบเคยนำมาสร้างใบเสร็จรับเงินแล้ว ระบบ PEAK ก็จะยกเลิกใบเสร็จรับเงินของบิลนั้นให้เช่นกัน

เงื่อนไขในการเชื่อมต่อ

กำหนดผังบัญชีในการบันทึกเกี่ยวกับรายได้ส่วนของ
ค่าขนส่ง และส่วนลดที่เกิดขึ้น เพื่อให้ตรงตามนโยบายในการบันทึกบัญชีของกิจการ

กำหนดช่องทางการเงินใน PEAK ที่ต้องการผูกกับบัญชีรับเงินในหน้าของ Page365