การเชื่อมต่อกับ LINE Shopping

PEAK ให้ความสำคัญกับการทำข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เราจึงพัฒนาการเชื่อมต่อร่วมกับ LINE Shoping ผู้ให้บริการระบบ e-Commerce ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ลูกค้าซื้อของใน LINE SHOPPING ได้ง่ายๆ ผ่าน MyShop ที่ตอบโจทย์ทุกการขายได้อย่างครอบคลุม โดย PEAK จะเข้ามาช่วยให้การบันทึกรายการบัญชี และการตรวจสอบข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มเวลาให้คุณได้โฟกัสกับการทำงานมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูล

ออเดอร์ขายที่การชำระเงินอยู่ในสถานะ “ชำระแล้ว” จะถูกส่งข้อมูลมายังโปรแกรม PEAK เพื่อสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี รวมถึงบันทึกบัญชีรายได้ให้อัตโนมัตินอกจากนี้ ระบบยังสามารถสร้างสินค้าให้อัตโนมัติกรณีที่ยังไม่เคยมีสินค้านั้นใน PEAK

เงื่อนไขในการเชื่อมต่อ

กำหนดช่องทางการเงินใน PEAK ที่ต้องการผูกกับช่องทางการรับเงินใน LINE Shopping

กำหนดผังบัญชีในการบันทึกข้อมูลรายได้ในส่วนของค่าขนส่ง และส่วนลดที่เกิดขึ้น ให้ตรงตามนโยบายในการบันทึกบัญชีของกิจการ

กำหนดผู้ติดต่อที่ใช้ในการสร้างเอกสารใบเสร็จรับเงินที่มาจาก LINE Shopping