การเชื่อมต่อกับ Ketshopweb

PEAK ให้ความสำคัญกับการทำข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เราจึงพัฒนาการเชื่อมต่อร่วมกับ Ketshopweb ผู้ให้บริการระบบ e-Commerce เว็บไซต์สำเร็จรูปที่รองรับการขายผ่าน Social Media พร้อมเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการขนส่ง PEAK จะเข้ามาช่วยให้การบันทึกรายการบัญชี และการตรวจสอบข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มเวลาให้คุณได้โฟกัสกับการทำงานมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูล

รูปแบบที่ 1: เชื่อมต่อข้อมูลการขายทุกสถานะ (Auto Send for All Status)

PEAK จะสร้างใบเสนอราคาอัตโนมัติ เมื่อมีการสร้างใบเสนอราคาใน KetshopWeb

PEAK จะสร้างใบเสร็จรับเงินทันที เมื่อมีการจัดส่งสินค้าจาก Ketshopweb

ผู้ใช้งานสามารถสร้างใบกำกับภาษีในโปรแกรม PEAK ได้ หลังจากเพิ่มข้อมูลใบเสร็จรับเงินในโปรแกรม

PEAK จะนำข้อมูลใบเสร็จรับเงินที่สร้างไว้ บันทึกลงบัญชีรายได้อัตโนมัติ

รูปแบบที่ 2: เชื่อมต่อข้อมูลเฉพาะใบเสนอราคา (Auto Send for Quotation Only)

– ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลใบเสนอราคาที่สร้างไว้ ไปออกใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีในโปรแกรม PEAK

– PEAK จะสร้างใบเสนอราคาอัตโนมัติ เมื่อมีการสร้างใบเสนอราคาใน Ketshopweb

– PEAK จะนำข้อมูลใบเสร็จรับเงินที่สร้างไว้ บันทึกลงบัญชีรายได้อัตโนมัติ

รูปแบบที่ 3: เชื่อมต่อข้อมูลเฉพาะใบเสร็จ (Select Receipts to Send)

ออกแบบใบเสร็จให้อัตโนมัติ

– PEAK สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติ เมื่อมีการเลือกรายการ การจัดส่งสินค้าใน KetshopWeb

– ผู้ใช้งานสามารถออกใบกำกับภาษีได้ในโปรแกรม PEAK

– PEAK จะนำข้อมูลใบเสร็จรับเงินที่สร้างไว้ บันทึกลงบัญชีรายได้อัตโนมัติ