การเชื่อมต่อกับ empeo

ระบบ CRM บริหารงานขายสำหรับธุรกิจ B2B ที่จะช่วยตั้งแต่การจัดการ lead การวางแผนพบลูกค้าไปจนถึงจัดการดีลต่างๆ พร้อมเปิดใบเสนอราคาและ sales order ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ ผู้บริหารก็มองเห็นภาพรวมของทีมขายและลูกค้าได้ผ่านทาง Dashboard และรายงานที่ถูกออกแบบมาอย่างดี พัฒนาบนแนวคิด Customer Centric

รูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูล

สามารถเข้ามาที่เมนู Payroll ใน empeo เมื่อทำการปิดงวดเงินเดือนเสร็จแล้ว จะได้สรุปเงินได้ เงินหักประจำงวด เมื่อทำการกดชำระเงินใน empeo ระบบจะส่งข้อมูลสรุปเงินเดือนในงวดนั้น ๆ ไปยัง PEAK ผ่าน API อัตโนมัติ

สร้าง Payroll บน empeo เมื่อกดชำระเงินมาสร้างบันทึกค่าใช้จ่ายบน PEAK พร้อมบันทึกบัญชีอัตโนมัติ

กำหนดการบันทึกบัญชีแยกผังบัญชีตามแต่ละแผนกขององค์กรได้ ตามโครงสร้างองค์กร

ลดขั้นตอนการทำงานระหว่างทีมบัญชี และทีม HR ส่งข้อมูลแบบ Real Time ระหว่างโปรแกรม PEAK และ empeo

เชื่อมต่อง่าย สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมต่อระหว่าง empeo กับ PEAK ไม่กี่ขั้นตอน ผ่านเมนูตั้งค่าเชื่อมต่อแอปภายนอก