การเชื่อมต่อกับ Beam

การเชื่อมต่อระหว่าง Beam และ PEAK ช่วยให้ลูกค้าสามารถคลิกชำระเงินผ่าน Invoice ที่ออกจาก PEAK ได้โดยตรง
รองรับการชำระเงินทุกรูปแบบ พร้อมลงบัญชีอัตโนมัติ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สร้างเอกสารใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
จากนั้นส่งเอกสารให้ลูกค้าผ่านลิงก์

ลูกค้ากดปุ่มชำระเงิน และระบบจะพาไปที่หน้าชำระเงินของ Beam

เมื่อลูกค้าชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะบันทึกการชำระเงินครั้งนั้น ๆ 
ให้ทันทีและยังสามารถออกใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติได้อีกด้วย

เชื่อมต่อง่าย สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมต่อระหว่าง Beam กับ PEAK ไม่กี่ขั้นตอน ผ่านเมนูตั้งค่าเชื่อมต่อแอปภายนอก