หลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับสถาบันการศึกษา

เพิ่มประสิทธิภาพด้านบัญชีในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรเรียนจบวัดผลได้จริง พร้อมประกาศนียบัตร จัดการเรียนการสอนไปแล้วกว่า 36 ครั้ง และมีผู้เรียนมากกว่า 3,000 คน ใน 1 ปี

ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

PEAK Advisor

เสริมสร้างศักยภาพว่าที่นักบัญชีสู่การทำงานในยุคดิจิทัล

เกี่ยวกับหลักสูตร

PEAK Advisor หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับว่าที่นักบัญชี/นักบัญชี เพื่อเข้าสู่การทำบัญชีในยุคดิจิทัลเสริมสร้างทักษะและครอบคลุมทุกการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ได้แก่

การจัดการสินทรัพย์

การจัดการเงินเดือน

การจัดการภาษี

การจัดการข้อมูลเชิงบริหาร

ประโยชน์ของหลักสูตร

พัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์

เพิ่มความมั่นใจและโอกาสในการทำงานบัญชีในยุคดิจิทัล

เพิ่มโอกาสในการร่วมงานกับ บริษัทและสำนักงานบัญชีชั้นนำ พันธมิตร PEAK ทั่วประเทศ

 ค้นหาตำแหน่งงาน

PEAK Advisor Basic Level
การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์พื้นฐาน

หลักสูตร 6 ชั่วโมง ได้รับความนิยมสูงสุด

บรรยายภาพรวมการใช้งานฟีเจอร์สำคัญเบื้องต้น ได้แก่ การจัดการเงินเดือน (PEAK Payroll) การจัดการภาษี (PEAK TAX) การจัดการข้อมูลเชิงบริหาร (PEAK Board) และการจัดการสินทรัพย์ (PEAK Asset)

Workshop การใช้งานโปรแกรม PEAK

ประกาศนียบัตร PEAK Advisor Basic Level

ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสอบผ่าน
รองรับทักษะการใช้งาน
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ขั้นพื้นฐาน

เข้าใจหลักการสำคัญของการใช้โปรแกรมบัญชี On-Cloud ขั้นพื้นฐาน

การออกเอกสารที่ลงบันทึกบัญชี และการบันทึกข้อมูลบัญชีอัตโนมัติ

การดูรายงานข้อมูลประเภทต่างๆ

การตั้งค่าและเพิ่มผังบัญชี

PEAK Advisor Advanced Level
การใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์เชิงลึก

หลักสูตร 9 ชั่วโมง

บรรยายภาพรวมการใช้งานฟีเจอร์สำคัญเบื้องต้นได้แก่ การจัดการเงินเดือน (PEAK Payroll) การจัดการภาษี (PEAK TAX) การจัดการข้อมูลเชิงบริหาร (PEAK Board) และการจัดการสินทรัพย์ (PEAK Asset)

Workshop การใช้งานโปรแกรม PEAK

ประกาศนียบัตร PEAK Advisor Advanced Level

หลักสูตร 12 ชั่วโมง แนะนำ

บรรยายภาพรวม สาธิต และทดลองใช้งานฟีเจอร์ ได้แก่ การจัดการเงินเดือน (PEAK Payroll) การจัดการภาษี (PEAK TAX) การจัดการข้อมูลเชิงบริหาร (PEAK Board) และการจัดการสินทรัพย์ (PEAK Asset) โดยละเอียด

Workshop การใช้งานโปรแกรม PEAK

ประกาศนียบัตร PEAK Advisor Advanced Level

ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสอบผ่าน
รองรับทักษะการใช้งาน
โปรแกรมบัญชีออนไลน์เชิงลึก

เข้าใจหลักการสำคัญของการใช้โปรแกรมบัญชี On-Cloud เชิงลึก

การบันทึกยอดยกมาเพื่อเริ่มต้นกิจการ

การทำภาษีนิติบุคคลโดยใช้ PEAK TAX

การทำเงินเดือนพนักงานโดยใช้ PEAK Payroll

การจัดการสินทรัพย์โดยใช้ PEAK Asset

สามารถวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ PEAK Board

มีประสบการณ์ใช้งานจริงด้วยบริษัทตัวอย่าง

หมายเหตุ:

Workshop การใช้งานโปรแกรม PEAK ครอบคลุมการสร้างกิจการและฐานข้อมูลของกิจการ การสร้างเอกสารและการบันทึกบัญชี (เมนูรายรับ-รายจ่าย) การออกงบการเงินและรายงานทางบัญชี และการดู Dashboard เพื่อการบริหารจัดการ

เรียนฟรี แถมยังมีตำแหน่งงานรออยู่ อีกด้วยนะ

ใบรับรองสำหรับผู้เรียน

ใบรับรองสำหรับผู้สอน

รับรองทักษะการใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์

ประกาศนียบัตร PEAK Advisor

การสอบวัดระดับการใช้งานโปรแกรมด้วย PEAK Advisor Program โดยมี 2 ระดับ ได้แก่ Basic Level และ Advanced Level เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทาง PEAK ซึ่งสามารถรับรองทักษะทางวิชาชีพบัญชี พร้อมเพิ่มโอกาสการรับเข้าทำงานหรือฝึกงานกับสำนักงานบัญชีพันธมิตรของ PEAK กว่า 1,200 แห่ง ทั่วประเทศไทย

ใบรับรองสำหรับผู้เรียน

ใบรับรองสำหรับผู้สอน

รับรองทักษะการใช้งาน PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์