อัปเดตฟังก์ชัน PEAK 19/06/2024

เอาใจผู้ใช้งานโปรแกรม PEAK ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. เพิ่มฟังก์ชันเอกสารเงินมัดจำ (Deposit)

📢 กิจการที่มีการรับหรือจ่ายเงินค่าสินค้า/บริการด้วยเงินมัดจำ  ระบบสามารถออกเอกสารเงินมัดจำให้ลูกค้า/คู่ค้าเป็นหลักฐานของการรับหรือจ่ายเงินมัดจำได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.1 ฝั่งรายรับ สามารถออกเอกสารเงินมัดจำอ้างอิงกับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินได้ 
1.2 ฝั่งรายจ่าย สามารถอ้างอิงกับบันทึกค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้สามารถพิมพ์รายงานเอกสารเงินมัดจำได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถออกเอกสารและทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

คู่มือการสร้างเอกสารใบจ่ายมัดจำ
คู่มือการสร้างเอกสารใบรับเงินมัดจำ
คู่มือวิธีการพิมพ์รายงานใบจ่ายเงินมัดจำ
คู่มือวิธีการพิมพ์รายงานใบรับเงินมัดจำ

ออกเอกสารเงินมัดจำ (Deposit)

ตัวอย่างเอกสารเงินมัดจำฝั่งรายรับ

ตัวอย่างเอกสารเงินมัดจำฝั่งรายรับ

ตัวอย่างเอกสารเงินมัดจำฝั่งรายจ่าย

ตัวอย่างเอกสารเงินมัดจำฝั่งรายจ่าย

2. เพิ่มการเชื่อมต่อโปรแกรม XSelly ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์

📢 สำหรับกิจการธุรกิจขายของออนไลน์ PEAK มีการเชื่อมต่อกับโปรแกรม XSelly เป็นระบบบริหารการขาย สต๊อก ตัวแทน จัดส่ง ดูรายงาน จบในที่เดียว เพิ่มความสะดวกในการบริหารการขาย ตั้งแต่เริ่มรับออเดอร์ ตลอดจนติดตามสถานะการจัดส่งได้เอง สามารถตั้งค่าการส่งข้อมูลที่โปรแกรม XSelly มาสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินที่ PEAK ได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้สะดวกมากขึ้น

คู่มือการเชื่อมต่อ PEAK x XSelly

เชื่อมต่อโปรแกรม XSelly ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์

✨ 3. ปรับข้อความและการแสดงข้อความหน้าสรุปข้อมูลในหน้าสร้างเอกสาร

📢 สำหรับกิจการที่สร้างขึ้นมาใหม่และมีการออกเอกสารในโปรแกรม ระบบมีการปรับข้อความสรุปข้อมูลในหน้าสร้างเอกสารให้อ่านง่ายมากขึ้น รวมถึงปรับการแสดงข้อความหน้าสรุปข้อมูลให้แสดงเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานดูสรุปข้อมูลในแต่ละเอกสารได้ง่ายขึ้น

ปรับข้อความสรุปข้อมูลในหน้าสร้างเอกสาร
About Author
profile

PEAK Account

'เพื่อน' ที่ผู้ประกอบการและสำนักงานบัญชีไว้วางใจ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)