ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสนอราคา และรายละเอียด

ประเด็นสำคัญ

 • ใบเสนอราคาเป็นเอกสารที่ผู้ขายออกให้กับลูกค้า หรือผู้ที่สนใจสินค้าหรือบริการนั้นๆ เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับใบเสนอราคากันว่ามีความสำคัญอย่างไร และองค์ประกอบสำคัญของใบเสนอราคานั้นมีอะไรบ้าง
 • นอกจากนั้น จะมีการนำเสนอตัวอย่างใบเสนอราคาที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพื่อการนำไปใช้งานอย่างถูกต้องอีกด้วย

ทำความรู้จัก “ใบเสนอราคา”

ใบเสนอราคาเป็นเอกสารที่ผู้ขายออกให้กับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจสินค้าหรือบริการนั้นๆ เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งข้อมูลที่ควรมีในใบเสนอราคาจะประกอบไปด้วยรายการสินค้าและบริการที่ชัดเจน มีรายละเอียดเงื่อนไข ค่าใช้จ่าย ครบถ้วน เพื่อให้ผู้สนใจนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ อีกทั้งยังช่วยส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจอีกด้วย

ความสำคัญของใบเสนอราคา

ใบเสนอราคามีความสำคัญต่อใบเสนอราคาทั้งในแง่ของการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และความน่าเชื่อถือของบริษัท ดังนี้

 • ใบเสนอราคาจะนำเสนอข้อมูลของสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้ศึกษารายละเอียด เงื่อนไข และราคา เปรียบเทียบความเหมาะสมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
 • ใบเสนอราคาจะทำให้ผู้ซื้อรู้ว่ากำลังซื้อของอยู่กับใคร มีช่องทางการติดต่ออย่างไร ซึ่งหากกิจการมีการออกใบเสนอราคาที่ถูกต้อง มีรายละเอียดครบถ้วน ก็จะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจได้

รูปแบบการทำฟอร์มใบเสนอราค

การจัดทำใบเสนอราคาโดยทั่วไปนั้นสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. การจัดทำแบบฟอร์มใบเสนอราคาแบบ Manual

 • การจัดใบเสนอราคาแบบ Manual นั้นสามารถทำได้อย่างอิสระ ไม่มีรูปแบบหรือฟอร์มที่ตายตัว โดยผู้จัดทำสามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในใบเสนอราคาด้วยตัวเองได้โดยการใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word หรือ Microsoft Excel
 • การจัดใบเสนอราคาประเภทนี้ จะมีข้อดีคือสามารถทำเองได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก แต่ในขณะเดียวกันการกรอกข้อมูลต่างๆ ก็อาจเกิดความผิดพลาด ตกหล่นได้

2. การจัดทำแบบฟอร์มใบเสนอราคาผ่านระบบบัญชี

 • การทำใบเสนอราคาประเภทผ่านระบบบัญชี จะมีข้อมูลครบถ้วน มีฟอร์มที่ชัดเจน ดูมีความเป็นทางการ และมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการจัดทำใบเสนอราคาแบบ Manual
 • ข้อมูลในเอกสารใบเสนอราคาประเภทนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเอกสารประเภทอื่นๆ ได้ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งการจัดทำใบเสนอราคาผ่านระบบบัญชี จะช่วยป้องกันความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้

รายละเอียดที่ต้องมีในฟอร์มใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 

ส่วน Header ประกอบด้วย

 1. โลโก้บริษัท
 2. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของทั้งฝั่งผู้ขายและผู้ซื้อ
 3. เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร วันที่ใช้ได้ถึง และเลขที่อ้างอิง

ส่วน Description ประกอบด้วย

 1. รหัสสินค้า / บริการ
 2. คำอธิบายรายการของสินค้า/บริการ
 3. จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่าก่อนภาษี
 4. หมายเหตุ

ส่วน Footer ประกอบด้วย 

 1. ช่องผู้อนุมัติ และช่องยอมรับใบเสนอราคา
 2. ช่องทางการชำระเงิน

ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มใบเสนอราคา

ฟอร์มใบเสนอราคาภาษาไทย

ตัวอย่างฟอร์มใบเสนอราคาภาษาไทย

ฟอร์มใบเสนอราคาภาษาอังกฤษ

ฟอร์มใบเสนอราคาภาษาอังกฤษ

การสร้างใบเสนอราคา ด้วยโปรแกรม PEAK

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สามารถสร้างใบเสนอราคาได้ง่ายๆ ในไม่กี่นาที ครบถ้วน ถูกต้องในทุกรายละเอียด พบกับขั้นตอนสร้างใบเสนอราคาจากโปรแกรม PEAK ได้ที่ การสร้างใบเสนอราคา

สรุป

ใบเสนอราคาเป็นเอกสารสำคัญทางธุรกิจที่ออกให้กับลูกค้าเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งข้อมูลในใบเสนอราคาควรมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจอีกด้วย 

PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ออกบิลเงินสด, ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารบัญชีต่างๆ ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ในไม่กี่ขั้นตอน สร้างเอกสารทางธุรกิจ ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ ป้องกันปัญหาอย่างมืออาชีพ

PEAK Call Center : 1485

About Author
profile

PEAK Account

'เพื่อน' ที่ผู้ประกอบการและสำนักงานบัญชีไว้วางใจ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)